محصولات شرکت ایمن صنعت گیتی

کفش ایمنی اکولوژیک
رویه چرم
سر پنچه فلزی و یا کامپوزیت
مقاوم در برابر 200ژول
دارای کف طبی آنتی باکتریال
زیره PU

ضد روغن و مواد گازوئیلی و اسیدی
ضد سایش و لغزش
همراه با گارانتی یکساله
پوتین ایمنی دنا
رویه چرم
سر پنچه فلزی و یا کامپوزیت مقاوم در برابر 200ژول
دارای کف طبی آنتی باکتریال
زیره Rubber

ضد روغن و مواد گازوئیلی و اسیدی
همراه با گارانتی یکساله
پوتین ایمنی دنا
رویه چرم
سر پنچه فلزی و یا کامپوزیت مقاوم در برابر 200ژول
دارای کف طبی آنتی باکتریال
زیره PU
مقاوم در برابر حرارت
ضد روغن و مواد گازوئیلی و اسیدی
همراه با گارانتی یکساله
پوتین ایمنی سبلان
رویه چرم
سر پنچه فلزی و یا کامپوزیت مقاوم در برابر 200ژول
دارای کف طبی آنتی باکتریال
زیره PU
ضد روغن و مواد گازوئیلی و اسیدی
همراه با گارانتی یکساله
پوتین Super ISG
رویه چرم
سرپنجه فلزی مقاوم در برابر 200ژول
دارای کف طبی آنتی باکتریال
زیرهPU
ضد روغن و مواد گازوئیلی و اسیدی
ضد سایش و لغزش
همراه با گارانتی یکساله

پوتین ایمنی آرتین
رویه چرم
سر پنچه فلزی و یا کامپوزیت مقاوم در برابر 200ژول
دارای کف طبی آنتی باکتریال
زیره PU
ضد روغن و مواد گازوئیلی و اسیدی
همراه با گارانتی یکساله
پوتین ایمنی آرتین
رویه چرم
سر پنچه فلزی و یا کامپوزیت مقاوم در برابر 200ژول
دارای کف طبی آنتی باکتریال
زیره PU
ضد روغن و مواد گازوئیلی و اسیدی
همراه با گارانتی یکساله
پوتین ایمنی آریا ساقه و زبانه قهوه ای
رویه چرم
سر پنچه فلزی و یا کامپوزیت مقاوم در برابر 200ژول
دارای کف طبی آنتی باکتریال
زیره PU
ضد روغن و مواد گازوئیلی و اسیدی
ضد سایش و لغزش همراه با گارانتی یکساله
پوتین ایمنی آریا مشکی
رویه چرم
سر پنچه فلزی و یا کامپوزیت مقاوم در برابر 200ژول
دارای کف طبی آنتی باکتریال
زیره PU
ضد روغن و مواد گازوئیلی و اسیدی
ضد سایش و لغزش همراه با گارانتی یکساله
پوتین ایمنی الوند
رویه چرم
سر پنچه فلزی و یا کامپوزیت مقاوم در برابر 200ژول
دارای کف طبی آنتی باکتریال
زیره PU
ضد روغن و مواد گازوئیلی و اسیدی
ضد سایش و لغزش
همراه با گارانتی یکساله
پوتین ایمنی البرز
رویه چرم
سر پنچه فلزی و یا کامپوزیت مقاوم در برابر 200ژول
دارای کف طبی آنتی باکتریال
زیره PU
ضد روغن و مواد گازوئیلی و اسیدی
ضد سایش و لغزش
همراه با گارانتی یکساله
پوتین ایمنی کاوردار آذرپاد
رویه چرم
سر پنچه فلزی و یا کامپوزیت مقاوم در برابر 200ژول
دارای کف طبی آنتی باکتریال
زیره Rubber
ضد روغن و مواد گازوئیلی و اسیدی
ضد سایش و لغزش
همراه با گارانتی یکساله
چکمه حفاری TPU
رویه چرم
سر پنچه فلزی و یا کامپوزیت مقاوم در برابر 200ژول
دارای کف طبی آنتی باکتریال
زیره TPU
مقاوم در برابر اسید های قوی و روغن و گازوئیل

ضد سایش و لغزش
همراه با گارانتی یکساله
پوتین سربازی
رویه چرم
زیره PU Rubber و PU
ضد سایش و لغزش
* تمامی پایپوش های ایمنی بنا به درخواست مشتری می تواند با زیره PU Rubber و TPU و PU ارائه گردد.

آخرین پست ها

عنوان زیرین آخرین پست ها

قلب دوم انسان پا است. تمام اعصاب حیاتی و مهم بدن انسان در پا متمرکز شده است. بیشترین آسیب های پا به دلیل نپوشیدن کفش...

تولید کننده انواع: کفش ایمنی  پوتین ایمنی  پوتین نظامی چکمه آتش کاری چکمه حفاری می باشد.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس